Anderhalve meter

Tot begin maart hadden we er nog nooit van gehoord - de anderhalve metersamenleving - maar is nu een feit, ook op Schiermonnikoog. Om het met elkaar goed te hebben, volgen wij ook de richtlijnen. Natuurlijk heeft dit nogal wat consequenties. Neem alleen al het vervoer naar het eiland en het vervoer naar uw vakantieverblijf op Schiermonnikoog.

Hoe we dit met z'n allen invullen, kunt u hier lezen, maar ook op Schiermonnikoog houden we ons aan de landelijke maatregelen:

B l i j f  t h u i s  b i j  k l a c h t e n

H o u d  1 , 5  m  a f s t a n d

V e r m i j d  d r u k t e 

E n  g e e f  e l k a a r  d e  r u i m t e

Update 19 mei 2020:

Buiten mogen mensen bij elkaar komen, mits de afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. In restaurants en andere gelegenheden waar meer mensen kunnen zijn, blijft tot 1 juli het aantal van 30 personen gelden.

De pagina's worden regelmatig voorzien van nieuwe informatie!

N.B.; alle informatie m.b.t. corona is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen!

  • Zoek & Boek

    Wilt u overnachten op Schiermonnikoog? Dat kan!

    Zoeken
Jelle en Film by the Sea

Jelle biedt als beheerder van het Dorpshuis onderdak aan het eerste te organiseren Filmfestival op Schiermonnikoog. Bekijk het volledige verhaal

Jelle en Film by the Sea

Deel deze pagina en ontdek Schiermonnikoog samen