Actueel nieuws

November 2020:

VOGELGRIEP

In het Waddengebied, en ook op Schiermonnikoog, is vogelgriep aangetroffen. Vogelgriep is een voor vogels besmettelijke ziekte die bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven, ganzen en zwanen) voorkomt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Medewerkers die beroepsmatig met de vogels in aanraking komen, bijvoorbeeld bij het bergen van dode vogels, moeten daarom extra beschermingsmiddelen gebruiken. Zoals een mondkapje en handschoenen.

Afschermplicht hobbyvogels

Vanaf 29 oktober 2020 is er een afschermplicht voor onder andere kinderboerderijen en eigenaren van hobbydieren. Heeft u pluimvee of watervogels? Zorg ervoor dat de dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Bijvoorbeeld door ze in een ren of volière te houden. Voor commercieel gehouden vogels geldt sinds 23 oktober een ophokplicht. Dat betekent dat de dieren binnen moeten blijven.

Raak dode vogels niet aan

Door vogelgriep kunnen er dode vogels op het strand, langs de waddendijk, in sloten, etc., liggen. Raak deze vogels niet aan en jaag grote groepen vogels niet op. Laat uw hond ook aangelijnd op het strand en langs de waddendijk, zodat deze niet in aanraking komt met de vogels. Overigens zijn er geen aanwijzingen dat contact met dode (water)vogels gevaarlijk is voor uw kat of hond. Houd honden uit voorzorg aan de lijn bij plekken waar dode (water)vogels liggen.

Dagelijks worden het strand en de waddendijk gecontroleerd op dode vogels. Vogels op het strand, langs de dijk e.d. hoeven niet te worden gemeld.

Mensen die dode vogels toch hebben aangeraakt wordt aangeraden om hun handen goed met zeep te wassen en daarna goed af te spoelen. Als iemand binnen twee weken alsnog ziek wordt, is het verstandig om naar de huisarts gaan.

Meer informatie en vragen:

Op de website van Veiligheidsregio Fryslân staat meer informatie over de Vogelgriep: www.veiligheidsregiofryslan.nl/vogelgriep.

 

Oktober 2020:

Hoe gaat het met 'Het Baken'

De bouw van Het Baken vordert gestaag. Iedereen die Schiermonnikoog bezoekt kan vanaf voorjaar 2021 terecht in het nieuwe informatiecentrum ‘Het Baken’. Natuurmonumenten gaat het centrum in samenwerking met de VVV Schiermonnikoog exploiteren. Het Baken wordt dé plek om te weten te komen wat het eiland te bieden heeft. Op een interactieve manier maakt u in de tentoonstelling kennis met het Nationaal Park, de rijkdom van Werelderfgoed Waddenzee en de bijzondere plaats die Schiermonnikoog daarbij inneemt.
U kunt zich oriënteren op een grote maquette van het eiland met dé hoogtepunten van het seizoen. Kinderen ontdekken in het aquarium wat er in de zee leeft en staan oog in oog met zeehond en lepelaar. Niet te missen zijn de vertrek- en aankomsttijden van vogels. Schiermonnikoog is dé hotspot voor vogelliefhebbers. Verder kunt u ook luisteren naar de verhalen van eilandbewoners, u verwonderen over vondsten van het wad, of vragen stellen aan de boswachter voordat u erop uit trekt.

21 januari 2020: Informatiecentrum het Baken Schiermonnikoog

INFORMATIECENTRUM ‘HET BAKEN’, SCHIERMONNIKOOG  

Het Nationaal Park Schiermonnikoog krijgt een nieuw informatiecentrum. De bouw van ‘’Het Baken’’ aan de Reeweg 9 (naast de Tox Bar) start in februari. In het voorjaar van 2021 wordt het nieuwe centrum geopend.

De vijf initiatiefnemers (gemeente, VVV, Stichting Bezoekerscentrum, Natuurmonumenten en Nationaal Park Schiermonnikoog) zijn verheugd dat het gelukt is om de financiering en vergunningen rond te krijgen. Naast grote bijdragen van Het Waddenfonds, de Provincie Fryslân, de gemeente Schiermonnikoog en Natuurmonumenten hebben tal van andere, lokale en regionale sponsors bijgedragen om dit project mogelijk te maken.

Het Baken is ontworpen door de Friese architecte Nynke Rixt Jukema uit Leeuwarden, in samenwerking met Bètha Architecten uit Burgum. Het gebouw is duurzaam ontworpen en wekt straks haar eigen energie op. Het Baken wordt gebouwd door bouwbedrijf Dijkstra te Schiermonnikoog. Natuurmonumenten gaat het centrum in samenwerking met de VVV Schiermonnikoog exploiteren.

Met informatiecentrum ‘’Het Baken’’ krijgt Schiermonnikoog een centraal gelegen ontvangsten informatiecentrum voor de duizenden mensen die het eiland jaarlijks bezoeken om te genieten van de rijke natuur en het ‘eilandgevoel’. Het Baken wordt dé plek om te weten te komen wat er te beleven is, je te verdiepen in de ontwikkelingen van het eiland en het omringende water, en om leuke activiteiten te boeken. De totale beleving draagt bij aan meer kennis en begrip over het Werelderfgoed Waddenzee, en de bijzondere plaats die Schiermonnikoog daarbij inneemt.

 

24 juni 2019:

Extra reistijd door werkzaamheden Afsluitdijk (A7) tot eind 2022

Reist u via de Afsluitdijk naar het Noorden richting Lauwersoog of omgekeerd? Houd dan rekening met extra reistijd. Tot eind 2022 vinden er namelijk werkzaamheden plaats om de Afsluitdijk te verbeteren.

Het wegverkeer zal continu hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Iedere dag is op een ander deel van de dijk één rijbaan afgesloten. Het wegverkeer uit beide richtingen rijdt dan over de beschikbare rijbaan. Per rijrichting is er één rijstrook beschikbaar. Ook is het fietspad tot eind van dit jaar in zijn geheel afgesloten.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.deafsluitdijk.nl of www.vanAnaarBeter.nl.

 

7 februari 2019:  Informatiecentrum Schiermonnikoog

Provincie Fryslân steunt realisatie nieuw informatiecentrum Schiermonnikoog

De provincie Fryslân heeft een subsidie van 8 ton euro toegekend aan de realisatie van het nieuwe informatiecentrum Het Baken op Schiermonnikoog. Het energie-neutrale gebouw wordt hét loket voor informatie en actualiteit over het eiland, het Nationaal Park en Werelderfgoed Waddenzee. 

De bouw van het nieuwe informatiecentrum is een gezamenlijk initiatief van gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, de VVV en het huidige bezoekerscentrum. Het nieuwe gebouw krijgt een multifunctionele invulling. De kosten van het totale project bedragen 3.5 miljoen euro, daarbij inbegrepen de aankoop van de locatie. Het project heeft eind vorig jaar reeds 1,25 miljoen euro vanuit het Waddenfonds gekregen.

Het nieuwe Informatiecentrum moet een impuls geven aan het toerisme op Schiermonnikoog. Het volledig duurzaam gebouwde centrum krijgt wisselende exposities en tal van nieuwe activiteiten en arrangementen, voor zowel de toerist als voor de zakelijke markt. Daarnaast willen de projectpartners met nieuwe activiteiten de bewustwording en beleving van het waddengebied en Schiermonnikoog bevorderen. Een groot voordeel voor de bezoekers is dat zij straks bij één loket, centraal in het dorp, terecht kunnen voor informatie en deelname aan activiteiten. De kern van de ontvangst in het centrum, de exposities en informatievoorziening zal zijn: ‘’Binnen goed geïnformeerd worden om buiten meer te beleven’’.

De voorzitter van de stuurgroep is bijzonder verheugd met de steun van de provincie. Deze bijdrage is cruciaal voor het realiseren van dit vernieuwende initiatief. De stuurgroep hoopt in de loop van 2019 met de bouw te beginnen zodat het centrum in 2020 de deuren kan openen.

Informatiecentrum Schiermonnikoog informatiecentrum Schiermonnikoog

 

 

23 november 2018:

Nieuw informatiecentrum voor Schiermonnikoog

Schiermonnikoog krijgt een nieuw, energieneutraal informatiecentrum. Het project, oorspronkelijk getiteld ‘Centrum Gastvrij Schiermonnikoog’, vergroot de aantrekkingskracht van ons kleinste bewoonde Waddeneiland. Inmiddels heeft de eilander bevolking de definitieve naam gekozen: ’Het Baken’ – Informatiecentrum.

De bouw van het nieuwe informatiecentrum is een gezamenlijk initiatief van Gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, de VVV en het huidige bezoekerscentrum. Het nieuwe gebouw krijgt een multifunctionele invulling. De kosten van het totale project bedragen € 3.5 miljoen, daarbij inbegrepen de aankoop van de locatie. Het Waddenfonds steunt de realisatie van het nieuwe Informatiecentrum met € 1.250.000,–. 

Multifunctioneel
Het volledig duurzaam gebouwde centrum krijgt wisselende exposities en tal van nieuwe activiteiten en arrangementen, voor zowel de toerist als voor de zakelijke markt. Daarbij wordt gedacht aan mogelijkheden voor bedrijfsuitjes en teambuildingdagen. Daarnaast willen de projectpartners met nieuwe activiteiten de bewustwording en beleving van het waddengebied en Schiermonnikoog bevorderen. De medewerkers van VVV, het huidige bezoekerscentrum en Natuurmonumenten zullen gezamenlijk vanuit deze locatie werken.  

Impuls aan toerisme
Het nieuwe informatiecentrum moet een impuls geven aan het toerisme op Schiermonnikoog. Jaarlijks bezoek nu ruim 300.000 mensen het eiland. De initiatiefnemers streven naar een jaarlijkse groei van het aantal mensen dat het nieuwe centrum bezoekt, ook buiten het hoogseizoen. Een groot voordeel voor de bezoekers is dat zij straks bij één loket, centraal in het dorp terecht kunnen voor heel veel informatie en actualiteit over het eiland, het Nationaal Park en Werelderfgoed Waddenzee.

Verheugd
Bij monde van de burgemeester van Schiermonnikoog, Ineke van Gent laten de partners weten ‘…. buitengewoon verheugd te zijn met de steun en bijdrage van het Waddenfonds’. Deze bijdrage is cruciaal voor het realiseren van dit vernieuwende initiatief. De komende maanden worden gebruikt om de lopende vergunningsprocedures af te ronden en de financiering van het initiatief volledig rond te krijgen. Naast eigen bijdrages zijn de partners nog in gesprek met o.a. de provincie Friesland en een aantal andere externe partijen. Met de bouw hopen zij te beginnen in 2019 zodat het centrum in 2020 haar deuren kan openen.

 

Voor nadere informatie over dit bericht en het project kunt u contact opnemen met: Arne Heinerman, projectleider ‘Het Baken’ – Informatiecentrum, Schiermonnikoog. 06-50514642.

 

Stand van zaken nieuw Informatie- en Bezoekerscentrum Schiermonnikoog

Nieuw infocentrumIn april kopte de Leeuwarder Courant: ‘Op Schiermonnikoog staan de neuzen dezelfde kant op over de komst van het nieuwe bezoekerscentrum in het hart van het dorp.’

Op dinsdag 10 en woensdag 11 april werden gemeenteraad, omwonenden en eilanders in drie bijeenkomsten geïnformeerd over de voortgang van het initiatief voor een nieuw informatie- en bezoekerscentrum. De bijeenkomsten verliepen in een positieve sfeer, veel eilanders gaven blijk van instemming met de plannen, men lijkt blij te zijn dat de weg naar een gezamenlijk informatiecentrum is gevonden en nu actief wordt vervolgd. Voor de eilanders die niet konden komen vatten we hieronder graag nog even samen hoe het er nu voor staat.

De gemeenteraad, omwonenden en de rest van de eilanders hebben het schetsontwerp vorige week gezien. Op de plek van Reeweg 9, tussen de Toxbar en de toekomstige uitbreiding van hotel Graaf Bernstorff, komt het bezoekerscentrum. Nynke Rixt Jukema ontwerpt het samen met Bètha Architecten in Burgum. Het gebouw komt te staan op een terrein van 40 x 20 meter en zal onderdak bieden aan de VVV en de combinatie Natuurmonumenten / huidig bezoekerscentrum. Jaarlijks komen er 300.000 gasten op het eiland. Alle reden om voor een gezamenlijke professionele en gastvrije ontvangst te zorgen.

De initiatiefnemers van het project (gemeente, Nationaal Park, bezoekerscentrum, VVV en Natuurmonumenten) vinden het van groot belang dat de vele gasten aan het eiland op één plek, centraal in het dorp gastvrij worden ontvangen. De kern van het nieuwe centrum is dat we het unieke verhaal van Schiermonnikoog, haar natuur en cultuur, het Nationaal Park, de flora en fauna en het Werelderfgoed Waddenzee op één plek verbeelden en vertellen, zodat mensen binnen goed geïnformeerd worden om buiten nog meer te kunnen beleven.

Hoe verder?

Het architectenteam werkt het voorlopige schetsontwerp de komende maanden samen met de medewerkers van het nieuwe centrum en de stuurgroep verder uit tot een definitief ontwerp. Ondertussen is de stuurgroep die het plan begeleidt ook actief om de begroting van 3,5 miljoen euro rond te krijgen. De gemeente Schiermonnikoog en Natuurmonumenten dragen ieder een half miljoen aan het project bij. Ook het bestaande bezoekerscentrum en de VVV dragen bij. Gehoopt wordt op een gezamenlijke bijdrage van het Waddenfonds en de provincie Fryslân van 2,05 miljoen euro. Daarvoor is een subsidieaanvraag ingediend. Het resterende bedrag moet komen uit bijdragen van enkele andere sponsoren.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten is naast de positieve grondtoon van de aanwezigen aandacht gevraagd voor een paar belangrijke zaken. Dit zijn: - in het algemeen vraagt de verkeerssituatie op de Reeweg aandacht van voornamelijk de gemeente, - het correct afhandelen van het fiets parkeren op het terrein van het nieuwe centrum, - mogelijke overlast op en rond het terrein na sluitingstijd, - handhaving van al het bovenstaande.

Als alles verder goed loopt en alle partijen hun beste beentje voorzetten kan het centrum begin 2020 open zijn. Daarmee zet Schiermonnikoog een enorme stap in de goede richting om de vele bezoekers nog gastvrijer te ontvangen. Dit zal zeker bijdragen aan een positieve beleving van het eiland en een impuls voor de eilander economie.

De komende maanden werken we verder aan het ontwerp, het bestemmingsplan en de financiering. Voorts wil de stuurgroep de eilander bevolking en verdere direct betrokkenen goed blijven informeren en op momenten consulteren. We zullen dat doen via de websites van de gemeente, het Nationaal Park, Natuurmonumenten en de VVV. En via een volgende ronde informatiebijeenkomsten, gepland voor juni – juli.

We zijn op zoek naar suggesties voor een goede naam voor het nieuwe informatie- en bezoekerscentrum. Hiervoor willen we een prijsvraag uitschrijven. Nadere berichten hierover volgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
- Mia Michels: coördinator huidig bezoekerscentrum en leider communicatiewerkgroep nieuw informatie- en bezoekerscentrum (m.michels@ivn.nl | 06-22392806)
- Arne Heineman: projectleider nieuw informatie- en bezoekerscentrum Schiermonnikoog (a.heineman@natuurmonumenten.nl | 06-50514642)

 

  • Zoek & Boek

    Wilt u overnachten op Schiermonnikoog? Dat kan!

    Zoeken
Coen Bouman, kitesurfer op Schiermonnikoog

"'Gaat er vandaag nog iemand het water op?', is een vraag die dagelijks op mijn telefoon voorbij komt. Het symboliseert hoe toegankelijk en vrijblijvend kitesurfen is. Maar het mooiste is wanneer je zonder af te spreken naar het strand gaat als je de bomen ziet bewegen. Er is altijd wel iemand om mee te surfen. Het strand bij Paal 3 is een waanzinnige speeltuin. En eentje voor alle leeftijden. Of je al kunt kitesurfen of het graag zou willen leren, je kunt hier terecht!" Bekijk het volledige verhaal

Coen Bouman, kitesurfer op Schiermonnikoog

Deel deze pagina en ontdek Schiermonnikoog samen