Schiermonnikoog in de bloei

Schitterend Schiermonnikoog

Het najaar van 2017 lanceerden het Nationaal Park Schiermonnikoog en Natuurmonumenten het online platform Schitterend Schiermonnikoog. Op Schitterend Schiermonnikoog kun je meedenken en meebeslissen over alles wat er in de natuur speelt. Op het gebied van natuurbeheer, voorzieningen, recreatie en voorlichting. Natuurlijk zijn er wel zaken waar we niet omheen kunnen. De natuurwaarden moeten behouden blijven of soms zelfs verbeterd worden. Dat is wettelijk vastgelegd in Natura 2000. Maatregelen die hierin staan moeten worden uitgevoerd en doelen moeten worden gerealiseerd. Maar we kunnen het er wel over hebben hoe dat het beste kan. Het Nationaal Park Schiermonnikoog en Natuurmonumenten willen dit vooral samen doen. We willen mensen betrekken.bij het natuurbeheer, meenemen in het veld en met elkaar bekijken waar het anders of beter kan.

Een platform voor iedereen Schitterend Schiermonnikoog

Als je je aanmeldt voor het online platform Schitterend Schiermonnikoog ontvang je iedere zes weken een enquête over een onderwerp waar je je mening over kunt geven. Na de enquête volgt een terugkoppeling van de resultaten en vertellen we wat we ermee gaan doen. Daarin zit de kracht van Schitterend Schiermonnikoog.

Aanmelden

Wil je meepraten, meedenken en meedoen?

Meld je nu aan  

Schitterend Schiermonnikoog is een initiatief van Nationaal Park Schiermonnikoog en Natuurmonumenten. In de toekomst zullen mogelijk nog andere partijen aanhaken.