vogels op Schiermonnkoog

Te gast in de natuur van Schiermonnikoog


plezier in de duinen op Schier

Welkom in NP Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is een eiland van rust, ruimte en ongerepte landschappen. Vanwege de bijzondere natuur is bijna heel het eiland sinds 1989 een Nationaal Park. Het eiland heeft een groot variatie aan planten en dieren. Fietsend of wandelend ontdek je de mooiste plekken van het Nationaal park: het wad, de Noordzeestrand, de kwelder, de duinen en het bos. Ga op avontuur, beleef Schiermonnikoog!

Probeer de natuur zo min mogelijk te verstoren.

In het broedseizoen is een gedeelte van het eiland afgesloten voor bezoekers.

Ook buiten de broedtijd zijn vogels gevoelig voor verstoring. In het bijzonder als ze rusten op de 'hoogwatervluchtplaatsen' (zandplaten die bij hoog water niet onderlopen) zoals het Rif, of als ze voedsel zoeken op het wad. Blijf daarom op afstand, houd uw hond aan de lijn en bekijk de vogels door een verrekijker. Dit geldt ook voor het bekijken van de zeehonden die op zandbanken rust zoeken of zelfs op het strand zelf liggen.

Vogels op Schier

Broedseizoen

Ook zorgt Natuurmonumenten ervoor dat vogelkolonies in het broedseizoen niet verstoord worden. Om de vogels in het broedseizoen (15 april - 15 juli) hun rust te gunnen, zijn er in deze periode de volgende beperkingen:

  • De Oosterkwelder is in het broedseizoen alleen toegankelijk voor excursies
  • Het natuurgebied tussen de Prins Bernhardweg en Kobbeduinen is in het broedseizoen alleen toegankelijk op de met witte palen gemarkeerde wegen en paden
  • De directe omgeving van de Westerplas is in het broedseizoen niet toegankelijk
  • Het strand vanaf paal 10 tot de oostpunt is uitsluitend vlak langs de waterlijn toegankelijk


Ook buiten de broedtijd zijn vogels gevoelig voor verstoring dus voorkom dit zo veel mogelijk. 

vakantie met hond op Schier

Mag mijn hond mee in het NP?

Uw hond is welkom op Nationaal Park Schiermonnikoog! Honden moeten aangelijnd zijn op Schiermonnikoog, zowel in het dorp als in het nationaal park. Er zijn een aantal loslooproutes deze worden d.m.v. borden aangegeven, uw hond hoort wel onder appèl te staan! En zorg ervoor dat ze geen vogels en andere dieren verstoren.

Gedragsregels voor hondenbezitters