Waddenvreugd

Langestreek 100
9166LG Schiermonnikoog

Waddenvreugd.nl

Waddenvreugd

Alles willen inzetten voor en meegaan met de stroom van liefde voor een kindvriendelijke nieuwe wereld. Dat de aarde en de zee weer een gezonde en gelukkige basis kunnen zijn voor planten, vogels en vissen, dieren en kinderen. De taal leren kennen van de bloemen, de bomen, de vogels en de vissen. 

En...wie weet durf ik dan te zeggen en te schrijven: 
Mij spreekt de blomme een tale…. 
Guido Gazelle.

Walfisk Mienskip

Walfisk Mienskip Schiermonnikoog is begonnen in 2017 als pilot voor 2018 met Schone Zee – doe je mee?  
Een project in het kader van LF 20018 Culturele Hoofdstad Leeuwarden.

Meer dan 200 jongeren van diverse scholen uit o.a. Leeuwarden deden mee en kregen een diploma Wereldverbeteraar. We wilden een vervolg, schreven in 2021 een nieuw plan met de titel "Toekomst muziek" en konden dit aanbieden, weer als pilot aan 180 jongeren.

Kunstenaars die meehielpen waren Lothar Bracht, met een labyrint op het strand en Joris Collier en Gerdie de Jonge als muzikanten bij de indrukwekkende slotceremonie.

De wake up call

En nu in 2022 heeft de Walvis Mienskip  een vervolg van een blijvend labyrint.

Wereldwijde Wenteling

Bij de Berkenplas kon nu een labyrint in de vorm van een walvis gerealiseerd worden in samenwerking met Natuurmonumenten.
Een labyrint voor iedereen. Het principe van een labyrint is, dat je wanneer je haar heel bewust en rustig rondloopt er een rust over je kan komen. Soms kan hierdoor een diepere wijsheid verschijnen. Je loopt letterlijk naar de kern en daarna weer de open wereld in. 

Heb je een vraag, die je bezig houdt? Hoogstwaarschijnlijk komt een antwoord.

Opnieuw verbinding maken met de aarde, de basis van ons bestaan.

Wat heeft de Aarde nodig van mij?
Hoe breng ik/ hoe brengen we de Liefde terug naar onze medeschepselen?

Een herbezinning op; de Waarde van de Aarde.

Meer informatie over Waddenvreugd

Een herbezinning op; de Waarde van de Aarde

Voor groepen en of scholen is er ook een begeleidend programma. Hoe maken we bewust verbinding met onze omgeving? Je ervaringen kun je schilderen of op schrijven. 

Uitnodiging: Loop haar eens wanneer je op t eiland bent. 

Op deze prachtige plek willen we ontmoetingen en lezingen organiseren. Kennis delen van de grond van ons bestaan. Hoe realiseren we de klimaatdoelen voor 2030 sneller?  Voedsel dichtbij realiseren waardoor veel minder vervoersbewegingen nodig zijn. Bewust zijn van onze Footprint. 

Initiatief nemers: Ludy Feyen en Garda Meerdink
Het walvislabyrint is ontworpen door kunstenaar Ludy Feyen

2023 wordt het grote thema: Wol in de hoofdrol
Schijnbaar “Verloren “ kennis in de schijnwerpers.

Meer informatie Ludy Feyen

Meer informatie Waddenvreugd

Contactgegevens

Waddenvreugd
Garda Meerdink
Per adres: Langestreek 100
9166 LG Schiermonnikoog
gardameerdink@icloud.com 
+31-(0)6 - 53 47 70 50

Activiteit boeken?