nationaal park Schiermonnikoog

Beheer Nationaal Park Schiermonnikoog

Beheer Nationaal Park

Natuurmonumenten is de beheerder van het Nationaal Park Schiermonnikoog en kijkt er op toe dat de natuur op Schiermonnikoog zich schitterend ontwikkelt. Informatiecentrum het Baken (Reeweg 9) van het Nationaal Park is met zijn wisselende exposities en boeiende excursies een goed startpunt om het eiland Schiermonnikoog goed te leren kennen.

Brandganzen op Schier

Beheer

Vereniging Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het beheren van het Nationaal Park Schiermonnikoog, en ziet erop toe dat de natuur op Schiermonnikoog zich schitterend ontwikkelt. Natuurmonumenten doet dit in samenwerking met Rijkwaterstaat en de eilander gemeenschap.

Eén van de taken van Natuurmonumenten is ervoor zorgen dat de kust dynamisch blijft, dat de werking van zee, wind en wilde dieren vergroot wordt. 

ganzen op Schier

Broedseizoen

Ook zorgt Natuurmonumenten ervoor dat vogelkolonies in het broedseizoen niet verstoord worden. Om de vogels in het broedseizoen (15 april - 15 juli) hun rust te gunnen, zijn er in deze periode de volgende beperkingen:

  • De Oosterkwelder is in het broedseizoen alleen toegankelijk voor excursies
  • Het natuurgebied tussen de Prins Bernhardweg en Kobbeduinen is in het broedseizoen alleen toegankelijk op de met witte palen gemarkeerde wegen en paden
  • De directe omgeving van de Westerplas is in het broedseizoen niet toegankelijk
  • Het strand vanaf paal 10 tot de oostpunt is uitsluitend vlak langs de waterlijn toegankelijkOok buiten de broedtijd zijn vogels gevoelig voor verstoring. In het bijzonder als ze rusten op de 'hoogwatervluchtplaatsen' (zandplaten die bij hoog water niet onderlopen) zoals het Rif, of als ze voedsel zoeken op het wad. Blijf daarom op afstand, houd uw hond aan de lijn en bekijk de vogels door een verrekijker. Dit geldt ook voor het bekijken van de zeehonden die op zandbanken rust zoeken, of er hun jongen zogen.

Waar moet ik rekening mee houden?

Erik Jansen, boswachter deel 2
Erik Jansen
Boswachter, deel 2

“'Ineens is hij daar weer: de zanglijster. “Die vogel is blij, papa”, hoor ik mijn dochter Isolde achterop de fiets zeggen. De zanglijster markeert voor mij het begin van de lente. Tijdens een fietstocht in maart tref je overal vogels aan in opperbeste voorjaarsstemming. In de rietkragen rondom de Westerplas landen de eerste lepelaars. Op het strand begroeten de kleine mantelmeeuwen elkaar weer enthousiast... Overal jubelt de lente!'”

Lees het hele verhaal

Bekijk alle verhalen

Excursies op Schiermonnikoog

Excursies

De boswachters van Natuurmonumenten nemen u graag mee op excursie het veld in. Daarnaast zijn er meerdere eilandergidsen die verschillende excursies op Schiermonnikoog aanbieden. 

Agenda