Zoek en boek

Koningshuis

't Heer en Feer

In 1876 werd aan de Nieuwestreek een nieuwe Lagere School gebouwd, met ernaast een woning voor de hoofdonderwijzer. De school is in 1978 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van het gemeentehuis. De meesterswoning is bewoond geweest tot 2018, toen 'meester' Henk Koning overleed.
Totdat de gemeente een besluit zal hebben genomen over de definitieve bestemming van de woning is die ter beschikking gesteld van 't Heer en Feer.

Expositie
’t Heer en Feer heeft in het huis, Koningshuis genoemd naar de laatste bewoner, een bescheiden expositie ingericht met elementen uit verschillende aspecten van de eilander cultuurhistorie. Er is een hoekje voor de strandpalen, een vitrine met beschilderde kannen van Luitjen Elles, een kleine bibliotheek met boeken over het eiland, ingebonden dorpsbodes en plakboeken van de schoolreisjes van Henk Koning, modellen van veerboten en informatie over de walvisvaart, de zeevaartschool, de eilander taal en het Vredenhof. In een donker zaaltje draaien films uit het eilander verleden.

Vrijwilligers leiden de bezoekers rond, vertellen verhalen en beantwoorden vragen.