Werelderfgoed waddenzee

Werelderfgoed Waddenzee

Waddengebied bij Schier

Unesco

Sinds juni 2009 staat de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dit betekent dat ons unieke getijdenlandschap behoort tot één van de meest bijzondere natuurgebieden ter wereld! Een gebied komt pas in aanmerking voor de Werelderfgoedlijst als het unieke natuurwaarden bezitten, intact is en verzekerd is van een goede bescherming.

Het Werelderfgoed Waddenzee is in maar liefst drie natuurlijke eigenschappen uniek in haar soort gebleken:

Kwelders op Schiermonnikoog

1. Waddenlandschap - jong en oorspronkelijk

Het waddengebied is ontstaan na de laatste ijstijd, zo'n 7000 jaar geleden, maar ook nu nog worden zandplaten en duinen in snel tempo gevormd en afgebroken. De dynamiek van het gebied is uniek. Je komt er nog landschappen tegen in alle fases van ontwikkeling. Zelfs vandaag de dag kun je met eigen ogen zien en meemaken hoe landschappen in de ijstijd ontstonden.

Stuifzand op Schiermonnikoog

2 Waddenrijkdom - wonderlijk dynamisch

De Waddenzee laat op geheel eigen wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich steeds maar weer aanpassen aan de dagelijks wisselende omstandigheden op het wad. Daar waar zoet rivierwater zich mengt met het zoute zeewater en processen als het getij, wind en het afzetten van zand en slik nog voorkomen, vind je vernuftig aangepaste planten en dieren. Door haar vele gezichten biedt de Waddenzee aan een wonderlijke variëteit van planten en dieren een plek om te leven, te broeden, te zogen, op te groeien, te ruien of te rusten.

Vogels op Schier

3 Waddenleven - zeldzaam gevarieerd

Het rijkdom aan leven in de Waddenzee is uitzonderlijk. Je vindt er niet alleen veel vaste bewoners, maar ook veel bezoekers. Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het Waddengebied. En wist u dat er zo'n 10.000 verschillende planten en dieren op het land en in het water leven? Zo'n enorme variatie als in de Waddenzee vind je nergens ter wereld!

Sytze Schut, eilander
Sytze Schut
Eilander

“'In het najaar van 2005 lees ik een oproep voor de NCRV-verkiezing ‘mooiste plek van Nederland’, en besluit Schiermonnikoog op te geven. Een internetverkiezing, zo blijkt, waarin wij het mogen opnemen tegen Vlieland. De provinciewinnaar gaat door naar de live-finale in Hilversum. Het angstzweet breekt mij uit. Op dag 1 heeft Vlieland al 500 stemmen en op Schiermonnikoog weet - behalve een paar medewerkers van de VVV en mijn vrouw en ik - nog niemand iets over een verkiezing...'”

Lees het hele verhaal

Bekijk alle verhalen