Disclaimer

Wij besteden continu zorg en aandacht aan de samenstelling van deze site en proberen de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade - direct of indirect - van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VVV Schiermonnikoog.

Boekt u een accommodatie of een excursie via VVV Schiermonnikoog, lees dan ook onze algemene voorwaarden.