Vogels op Schier

Erik Jansen, deel 2

Boswachter Erik JansenBoswachter Erik Jansen vertelde in deel 1 al hoe bijzonder het wonen en werken in het prachtige Nationaal Park is. Ditmaal viert hij de lente:

'Ineens is hij daar weer: de zanglijster. Het is half februari en ik breng mijn dochter Isolde naar de peuterspeelzaal. Boven ons hoofd, in een hoge iep aan de Langestreek, zit de vogel uit volle borst te zingen. Isolde heeft het ook gehoord: “Die vogel is blij, papa”, hoor ik haar achterop de fiets zeggen.

De zanglijster markeert voor mij het begin van de lente. Winterkoninkjes zingen de hele winter door en kool- en pimpelmezen vinden het in december soms ook al voorjaarsachtig genoeg voor een lied. Maar als de zanglijster begint te zingen zie je in het dorp vaak ook al andere tekenen van een snel naderend voorjaar. Het bosje bij Herberg Rijsbergen ziet dan al snel wit van de sneeuwklokjes. Een weekje later bloeien op de grasveldjes in het dorp honderden lila krokussen, in maart opgevolgd door heldergele trompetnarcissen

In de duinen en de kwelder duurt het wat langer tot het voorjaar op gang komt. Langs de duinpaden bloeien in maart de witte sterretjes van de vroegeling, maar die zijn zo klein dat het de meeste wandelaars en fietsers niet opvalt. Op de kwelder vind je pas begin mei de eerste bloemen. Door de invloed van het koele zeewater loopt de natuur in de lente op Schiermonnikoog flink achter bij het vasteland. De berken komen hier pas een maand later in blad dan in het zuiden van het land. Toen ik, jaren geleden, nog in Brabant woonde had ik tijdens een voorjaarsbezoekje aan Schiermonnikoog altijd de indruk dat ik terug gereisd was in de tijd. Planten die in het zuiden al lang waren uitgebloeid, kwamen op het eiland pas net in bloei.

De vogels doen niet mee aan het late voorjaar. Tijdens een fietstocht in maart tref je overal vogels aan in opperbeste voorjaarsstemming. In de rietkragen rondom de Westerplas landen de eerste lepelaars. Op het strand begroeten de kleine mantelmeeuwen elkaar weer enthousiast. De mannetjes en de vrouwtjes hebben de winter apart van elkaar doorgebracht in Zuid Europa of Noord Afrika en zien elkaar nu weer terug. Op de kwelder lijken de veldleeuweriken bezig te zijn met hun eigen versie van The Voice of Schiermonnikoog. Overal jubelt te lente.

En dat is nog maar het begin. In april en mei dendert het voorjaar door. Iedere week komen nieuwe trekvogels terug uit hun winterverblijven. De duinvalleien lijken iedere dag meer op alpenweitjes. De mooiste plekken om het eilander voorjaar in ons Nationaal Park te beleven vind ik:

  • Bloeiende bolgewassen in het dorp. Tuinen, parkjes en plantsoenen staan vol sneeuwklokjes, krokussen, sterhyacinten en narcissen. Beste tijd: maart
  • De vogelkijkhut bij de Westerplas: baltsende eenden en zingende blauwborsten. Beste tijd: april
  • De Arnicaweide (een vallei langs de oude Reddingsweg): vol met donkerpaarse orchideeën, lichtroze koekoeksbloemen orchis en hagelwit veenpluis. Beste tijd: mei'