Polder op Schiermonnikoog

Polder op Schiermonnikoog

Polder

Schiermonnikoog kent zeven boerderijen, allen gelegen in de Bancks Polder. Met de aanleg van de zeedijk in 1859, door dhr. John. E. Banck, veranderde een oorspronkelijk stuk kwelder in het huidige polderlandschap. De zoete grond werd geschikt voor landbouw en zo ontwikkelden de boeren hun veeteeltbedrijven. 

Weidevogels

De landbouwgrond is in het voorjaar en de zomer voor veel weidevogels een favoriete plek en ook overwinterende ganzen weten de Bancks Polder te vinden. Vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht Schiermonnikoog spannen zich in samenwerking met de boeren in voor de bescherming van deze weidevogels. Zij helpen onder meer bij het markeren van de nesten in het voorjaar, zodat de boeren er omheen kunnen maaien. Ook worden er nestbeschermers geplaatst om de eieren tegen het vee te beschermen.

De Banckspolder is geen onderdeel van het Nationaal Park Schiermonnikoog en valt dus niet onder het beheer van Natuurmonumenten.

Ten westen van de polder ligt de Westerplas, het belangrijkste zoetwatergebied van Schiermonnikoog. Ook de natuur en watervogels floreren hier.

Wilt u nog meer weten: