Meet me at the Lighthouse

'Meet me at the Lighthouse' brengt schrijvers, dichters, denkers en het publiek bij elkaar. Literatuur helpt ons een toekomst te verbeelden, biedt troost en doet een poging onze werkelijkheid en elkaar beter te begrijpen. Voordrachten, gesprekken, nachtwandelingen en leesclubs zijn onderdeel van het programma, waarin thema’s als natuur, ecologie, toerisme en identiteit de rode draad vormen. Daarbij is Schiermonnikoog decor, inspiratie én gespreksonderwerp.

In november 2022 heeft de eerste editie plaatsgevonden op Schiermonnikoog.

Van 9 tot 12 november 2023 vindt de tweede editie plaats van Meet Me at the Lighthouse, het literatuurfestival op Schiermonnikoog. Na een succesvolle eerste editie in 2022 zet de organisatie in op een vierdaags festival. Meerdere bijzondere locaties worden deze editie betrokken bij het festival. Ook vinden er meer kleine programmaonderdelen overdag plaats. Adriaan van Dis, Eva Meijer, Myron Hamming en Mariken Heitman zijn de eerste namen die prijken op het affiche!

Fjúertúer

Het festival opent met een eilanderavond op donderdag 9 november. In een avondvullend programma onderzoeken we met schrijvers, dichters en essayisten het eiland als onderwerp in de kunsten en als literair motief. Deze avond is uiteraard ook toegankelijk voor niet-eilanders. Op zondagmiddag 12 november sluiten schrijvers en bezoekers het festival samen af. Net als vorig jaar wisselen grote avondvullende programma’s en kleinere onderdelen elkaar af. Het aantal locaties wordt uitgebreid; het eiland ademt nog meer literatuur. Wederom onderzoeken we hoe literatuur een bijdrage kan leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, daarbij vertrekkend vanuit universele thema’s, die op het eiland urgent zijn. Dit festival besteden we ook aandacht aan de Schiermonnikoger taal.

Residentie

Tijdens het festival wordt ook het resultaat van de schrijversresidentie van Mariken Heitman op Schiermonnikoog gepresenteerd. Heitman verblijft begin april twee weken op het eiland. Naar aanleiding van haar verblijf schrijft ze nieuw werk, dat in november verschijnt. Vorig jaar was Mariken Heitman al te gast op het eiland. Ze blikte in de Volkskrant vooruit naar haar residentie en schreef: ‘Interessant vind ik de schaal waarop het eilandleven zich afspeelt. Door de gedeeltelijke isolatie is die kleiner en daardoor overzichtelijker. Het kan niet anders dan dat het aantal relaties tussen alle levende organismen, de mens incluis, beperkter is. […] Waar ik eigenlijk naar zoek is een taal om de onderlinge verbondenheid van al onze interacties te vatten.’

Praktisch

Het volledige programma wordt donderdag 1 juni bekendgemaakt. Op dat moment start ook de kaartverkoop. Om op de hoogte te blijven van het programma en andere ontwikkelingen rondom het festival kun je je via de website inschrijven op de nieuwsbrief.

Meer informatie over MMATL