Toekomst in de Installatietechniek: de Vlasma's hebben er zin in

Nog even en de Vlasma’s hebben een “nieuw” bedrijf, maar tot die tijd wordt er koffie gedronken aan de keukentafel aan de Langestreek. Medewerkers schuiven dagelijks aan, maar ook is het een komen en gaan van mensen die “even” iets nodig hebben. Een rubbertje zus en een buisje zo. Henri is de derde generatie Vlasma op Schiermonnikoog.

In 1950 kwamen de Vlasma's op het eiland

De pake en beppe van Henri kwamen vanuit Ee naar Schiermonnikoog om te gaan boeren in de boerderij die nu van de familie Hagen is. Gerrit, vader van Henri is één van de 6 kinderen Vlasma. Heeft in zijn jonge jaren 6 jaren in Canada gewoond en gewerkt en kwam net te vroeg  terug om de diensttijd te ontlopen.
Gerrit ging werken bij smid Faber en kwam de verpleegkundige Els tegen die bij Elim werkte. In 1978 stond het jonge gezin Vlasma voor een keuze, emigreren met 4 kleine kinderen naar Canada of werk maken van de hulp die hij had geboden aan een huiseigenaar.

Installatiepakket zette aan tot het starten van eigen bedrijf

Deze eigenaar vroeg Gerrit om hem te helpen bij het installeren van een installatiepakket in zijn huis en de start van een eigen bedrijf was geboren. Gerrit en Els konden de boerderij van Johannes Faber kopen aan de Langestreek en verlieten het Witte Huisje aan de Heereweg. Vanuit dit huis werd er gewerkt, de ouders van Henri hadden kantoortjes op de eerste etage, achter het huis verhuurden ze de boerderij aan groepen, moeder Vlasma werkte ook als wijkverpleegkundige en kraamverzorgster én deed de verhuur en vader Gerrit bestierde het installatiebedrijf, eerst vanaf de Langestreek en later vanaf het Melle Grietjespad.

Henri was de gewezen opvolger

Oudste zoon Henri is na de lagere school naar de LTS gegaan in Dokkum, met in het achterhoofd dat hij het bedrijf ooit zou overnemen. Zijn broer Richard en zussen Alice en Reinharda hebben deze ambitie nooit gehad. In 1986 kwam Henri de Dokkumse Rennie tegen, zij werkte dat seizoen bij Sint Egbert. Ze zijn samen eind 1987 naar Dokkum gegaan en Henri leerde het uitvoeren van zijn technische opleiding bij twee verschillende bedrijven.

Oudste zoons geboren in Dokkum

Ervaring die hij nodig zou hebben, om het installatiebedrijf van zijn ouders over te nemen. Inmiddels waren Gerrit jr. en Chris geboren op het vaste land en het gezin van Henri en Rennie verhuisden terug naar het eiland in 1993. Zij gingen wonen aan de Langestreek, het ouderlijk huis van Henri, want de ouders verhuisden naar het nieuw gebouwde huis aan de Reddingsweg. Henri en zijn vader werkten samen, elke dag was hij er te vinden, had zijn vaste adresjes nog. De overname ging geleidelijk en dat was prettig voor Henri en voor vader Gerrit! Gerrit overleed helaas in 2014.

De volgende generatie: Kat in het bakje, of niet?

Na Gerrit jr. en Chris werden nog twee zoons geboren, Tim en Rinse. Henri en Rennie hoefden zich dus geen zorgen te maken over de overname. Vier keer kans, maar de zoons hebben alle vier  andere toekomstplannen, helaas niet in de installatietechniek, ze hebben de keuze altijd aan de jongens zelf gelaten. Met deze wetenschap zijn Henri en Rennie natuurlijk wel bezig met de toekomst. Op den duur zou Henri iemand naast zich willen hebben, om zo o.a. de storingsdiensten af te stoten. Deze worden nu met 3 eilander medewerkers gedeeld.

Het enige eilander installatiebedrijf groeit uit z’n jasje

Het bedrijf heeft 6 vaste medewerkers, waarvan 4 van het eiland. Al met al zijn ze al geruime tijd uit hun jasje gegroeid. Vandaar dat de realisatie van een nieuw bedrijf aan het Melle Grietjespad op dit moment in een afrondende fase zit. Op de plek waar vader Gerrit al het bedrijf runde voordat Henri na de  overname het bedrijf terug naar het dorp haalde, wordt nu binnen afzienbare tijd het bedrijf echt gescheiden van hun privé leven. Vanaf die tijd zullen Henri en Rennie echt buitenshuis naar hun werk gaan en zullen er geen buisjes en ringetjes meer verkocht worden vanaf de keukentafel aan de Langestreek, ook zullen er dan geen bedrijfsmatige computers meer staan in de woning!

Ook de installatietechniek verandert mee

Iets waar beiden naar uitkijken, maar echte zekerheid voor de verdere toekomst is er niet. Want hoe het zal staan over 5 of 10 jaar is geheel onduidelijk. Niet in de laatste plaats, omdat Henri niet weet hoe ver de techniek dan is. Wel is duidelijk dat de vraag naar duurzame installatie technieken al voor de deur staan, misschien is het zelfs al over de drempel. Zonne-, wind en waterenergie, alle elementen zijn aanwezig op het eiland. Henri verdiept zich ook in deze materie en bezoekt beurzen om zo op de hoogte te zijn en te blijven. Maar ook de automatisering staat op de loer, te denken valt aan o.a. het op afstand aansturen en controleren van installaties. Deze zaken maken het vak als installateur wel anders. Maar de klant blijft wel voorop staan.

Persoonlijke service en totaal installateur

Want dat predicaat hebben Henri en zijn vader wel opgebouwd. Schijnbaar onoplosbare problemen worden opgelost of laten ze oplossen, de 24-uurs service gaat heel ver, altijd drukte en hectiek. Daarentegen is het ook wel heel dankbaar werk. Een mooi product afleveren, een verwarming repareren gedurende een koude winter of een riolering ontstoppen. Alle werkzaamheden van grond tot dak horen bij het takenpakket van de firma.

Een goede partner is belangrijk

Henri prijst zich gelukkig met Rennie, want je moet in een bedrijf als dat van de Vlasma’s, goed kunnen samenwerken. Rennie heeft vanaf dag één meegedraaid in de zaak, naast een druk gezin werd er gewoon meegewerkt, helemaal in de lijn van Henri’s ouders. Het is jammer dat er geen opvolging is binnen eigen gezin, maar daar maken Henri en Rennie zich niet druk om. De oplossing zal zich, net zoals andere “problemen” wel op tijd aandienen, wetende dat dit in een hele andere installatiewereld kan zijn, want de techniek staat niet stil, zelfs niet op Schiermonnikoog.

Installatiebedrijf Vlasma, 24 uur per dag bereikbaar!