Schier

Je gaat naar Schier en je bent op Schier. Het eiland Schiermonnikoog wordt in de spreektaal wel Schier genoemd. Maar deze benaming voor ons geliefde Schiermonnikoog,  is zowel geliefd als omstreden. Schier bij monde van niet-eilanders is te populair volgens tegenstanders, maar ligt juist lekker in de mond bij anderen. Schier heeft iets dat te eigen is en hoort dus bij de mensen die er wonen. Voor de Groningers onder ons heeft woord nog een andere betekenis, namelijk “mooi” of “netjes”

De hashtag die VVV Schiermonnikoog op Social Media gebruikt, is #natuurlijkopschier. Als VVV doen we dus mee om het populaire Schier te gebruiken als dagelijks woord voor Schiermonnikoog. En laten we eerlijk zijn, Schier “bekt” goed. Sterker nog, iedereen weet waar je het over hebt. Het woord Schier zien we op het eiland dagelijks terug in:

En ga zo nog maar even door. Het woord is korter en dus ook krachtiger dan Schiermonnikoog en ingeburgerd.

Maar wat veroorzaakt dan de weerstand terwijl velen dit gebruiken? Bij vele eilanders zijn we te rade gegaan en het blijkt lastig uit te leggen zijn. Wel horen we de volgende geluiden:

  • “Afhankelijk wie en hoe het gezegd wordt veroorzaakt het weerstand of niet”
  • “Je zegt toch ook niet Leeuw ipv Leeuwarden, of Am ipv Ameland”
  • “Als eilander ben ik trots op Schiermonnikoog, dus zeg ik het helemaal of je hebt het over “ons eiland” “

Schier als afkorting voor ons mooie Schiermonnikoog is één, maar Schier is meer en heeft diverse betekenissen, het Van Dale puzzelwoordenboek noemt er zelfs 21. We noemen er een paar:

  • Mooi
  • Netjes
  • Grijs
  • Grauw
  • Proper
  • Bijna
  • Bedorven

Zo wordt de betekenis van Schier-monnik-oog ook gelijk wat helderder. Zoals bekend (maar misschien ook niet) waren de Cisterciënzer monniken van het klooster Claerkamp uit Rinsumageest de eerste bewoners van het eiland. Hun pijen waren grijs, één van de betekenissen van het woord Schier. De laatste lettergreep – oog – betekent eiland. Het Grijze Monniken Eiland is dus de betekenis van het eiland. Na een afwezigheid van vele jaren, zijn er weer monniken van het Cisterziener genootschap op het eiland gevestigd. De voormalige herberg/hotel genaamd Rijsbergen, werd 1,5 jaar geleden gekocht en wordt nu ingericht als klooster. Een thuis voor de zes monniken, maar ook gastenkamers voor een retraite of bezinningsverblijf welke in februari 2021 in gebruik genomen zal worden.

Schier is, zoals u zich kunt voorstellen, een veelbesproken woord dat op Schiermonnikoog dagelijks te horen en te zien is. Een "verboden" woord met voor -en tegenstanders, maar wel een woord dat alom bekend is en herkend wordt.