Brandweer Schiermonnikoog

Halbe Kroes, brandweer Schiermonnikoog

Brandweerman of vrouw op Schiermonnikoog. Dat is, net als de andere hulpverleningsdiensten op het eiland, een bijzonder vak. De brandweer van Schiermonnikoog kent een rijke geschiedenis. Iedereen die langer op het eiland komt of woont kent de stoere verhalen zoals ze verteld worden door de brandweermensen van ‘toen’. Mensen redden uit het drijfzand, zoekacties door bossen en kweldergebied en natuurlijk branden blussen. 

Veiligheidsregio Fryslân

Waar men voorheen (bijna) alles zelf regelde qua bijvoorbeeld opleiden enHalbe Kroes, brandweer Schiermonnikoog oefenen, valt de post Schier nu onder de Veiligheidsregio Fryslân. Deze verandering heeft veel teweeg gebracht, het opleiden en oefenen is nu anders ingericht, daardoor is er bij het opdoen van kennis en kunde, naast de oefenmomenten op Schier, veel contact met de ‘vaste wal’ nodig. 

Ook het materieel is met de tijd mee gegaan. Dit jaar is er een nieuwe tankautospuit in gebruik genomen die de zelfredzaamheid op het eiland moet vergroten. Bij personele zaken is er ook veel veranderd, waar voorheen de teller qua personeel soms op 20+ vrijwilligers stond, tegenwoordig bestaat de ploeg uit 14 enthousiaste vrijwilligers om brandweerhulp te bieden. Dit vergt de nodige discipline binnen het korps, maar zal het plezier in het vak niet onderdrukken. Want 1 ding is door de jaren heen niet veranderd.

Een hechte club

De brandweer op Schiermonnikoog is al die jaren, ondanks vele wisselingen in personeel, verandering van kazernelocatie, een hele hechte club mensen gebleken. Een groep vrijwilligers die vakbekwaamheid uitstekend combineren met gezelligheid. Een divers gezelschap vanuit de geheleHalbe Kroes, brandweer Schiermonnikoog samenleving van het eiland. Die vertrouwen hebben in elkaar, maar ook vertrouwen geven om de kleine gemeenschap die Schiermonnikoog heeft een zo brandveilig mogelijk leven te kunnen bieden. 

Ook al is het relatief rustig op het eiland, het is altijd mooi om te horen dat wanneer er wel wat gebeurt mensen blij zijn dat er vakbekwame mensen zijn die 24/7 klaar staan voor hen.

Brandweer Schiermonnikoog:
Tegen vuur en vlam op het mooie Schiermonnikoog!

Opgemaakt: december 2016