het bos op Schiermonnikoog

Bossen op Schiermonnikoog

Bossen

De bossen van Nationaal Park Schiermonnikoog bestaan uit aangeplant dennenbos en van nature ontstaan loofbos. De familie Von Bernstorff (de laatste particulaire eigenaar van het eiland) liet in het begin van de vorige eeuw dennenbossen aanplanten voor houtproductie. Door de extreme omstandigheden groeiden de bomen zo langzaam, dat het onderhoud al snel werd gestaakt. tegenwoordig wordt er in de winter wel op kleine schaal onderhoud gepleegd.

De harde zoute zeewind heeft een vernietigende werking, vooral op de randen van het bos. Daar kun je zien hoe de bomen aan de Westzijde worden 'kaalgeschoren' en in Oostelijke richting kromgroeien. Naaldbomen in de duinvalleien hebben weer een ander probleem. Zij waaien snel om doordat ze maar een korte penwortel hebben; dat is genoeg om bij het grondwater te komen.

Spontaan bos

In de luwte van het aangeplante bos ontstaan spontaan loofbossen met veel berken. Vanaf een hoog punt kun je zien hoe die zich in Oostelijke richting uitbreiden.

Als je vanaf dat hoge punt nog verder in Oostelijke richting kijkt, zie je de kwelder liggen. Een bijzonder stuk natuurgebied op Schiermonnikoog die onder inlvoed van de wind en de zee continu in beweging is.

Wil je nog meer weten: