verloren en gevonden op Schiermonnikoog

Gevonden voorwerpen

Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5

Verloren of gevonden

Flessenpost

Verloren of gevonden

Heeft u iets verloren of gevonden op Schiermonnikoog? U kunt hiervan aangifte doen bij de gemeente.
Verloren identiteitsbewijzen en situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat dient u bij de politie aan te geven.

Op de website www.verlorenofgevonden.nl kunt u alle gevonden voorwerpen raadplegen en zelf een voorwerp registreren als verloren of als gevonden. Meer informatie kan men verkrijgen via telefoonnummer 0519 535 050 of postbus20@schiermonnikoog.nl

 
Contactgegevens:
 
Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
tel: +31 519 53 50 50
 

gevonden op het Schiermonnikoger strand

Identiteitsbewijzen of diefstal

Verloren identiteitsbewijzen en situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat dient u bij de politie aan te geven.

Politie Schiermonnikoog
Voorstreek 28
9166 LW Schiermonnikoog
Tel: 0900-8844 (regio Friesland)