Duinen Schiermonnikoog

In Nationaal Park Schiermonnikoog bevinden de duinen zich langs de Noordzeekust. Door de eeuwen heen is duinvorming ontstaan doordat water en wind zand aanvoeren dat neerdaalt in de luwte van gras en helm. Ook ontstaan sommige duinen door actief natuurbeheer; door de aanplant van helmgras en takkenschermen. 

Begroeiing

In de duinvalleien bloeien Parnassia, Strandduizendguldenkruid en verschillende soorten Orchideeën. Het is in de duinen goed te zien dat elke plantensoort eigen eisen aan zijn leefomgeving stelt. Dieper in de duinen - waar de invloed van zout water en zeewind afneemt - verandert de begroeiing.

In de binnenste, oudste duinen speelt ook mee dat het regenwater in de loop van de eeuwen de kalk uit het zand van die duinen weg heeft gespoeld. Kalkminnende planten als duindoorn hebben hier plaats moeten maken voor met name mossen. Door de zon en de wind is ook de variatie in plantengroei op de noord- en zuidhellingen goed zichtbaar.

Vogelparadijs

DuindoornHet is opvallend dat de duinen steeds verder begroeid raken, doordat het aantal grazende konijnen afneemt. Goed nieuws voor de vogels, want de duinen zijn enorm vogelrijk.

Besdragende struiken als Meidoorn, Duindoorn, Vlier en Braam bieden veel zangvogels voedsel en beschutting. Van de twee belangrijkste roofvogelsoorten van het eiland is de Bruine Kiekendief het meest te zien boven rietmoerassen, de Blauwe Kiekendief in de duinen.

Achter de duinen liggen de bossen, dit bestaat deels uit loofbomen en dennebomen. De zoute zeewind heeft veel invloed op de bomen.

Wilt u nog meer weten:

 

  • Zoek & Boek

    Wilt u overnachten op Schiermonnikoog? Dat kan!

    Zoeken
Erik Jansen, boswachter Schiermonnikoog

'Het mooiste aan Schiermonnikoog vind ik dat je vanuit huis binnen twee minuten in één van de meest bijzondere natuurgebieden van Europa bent. Voor honderdduizenden vogels is Schiermonnikoog een onmisbare tussenstop. Als ze hier niet genoeg te eten vinden, kunnen ze hun reis niet tot een goed einde brengen. Ik vind het heel bijzonder dat ik mee mag werken aan het beschermen van deze natuur...' Bekijk het volledige verhaal

Erik Jansen, boswachter Schiermonnikoog

Deel deze pagina en ontdek Schiermonnikoog samen