Reinharda Groendijk, teamleider Sigma-team

Reinharda Groendijk, teamleider Sigma-team

In 1999 werd vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven om ondersteunende teams, in geval van rampen en calamiteiten, op te zetten, de zogenaamde Sigma-teams (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) “Ik melde me direct aan, om zo iets voor het eiland en de gemeenschap te betekenen én iets met mijn opleiding als ziekenverzorgende te doen. Uit die beginperiode ben ik als enige overgebleven”.  
De periode van 1999 tot 2002 was ter voorbereiding van het Sigma en kreeg dat jaar ook daadwerkelijk die naam. Alle materieel was gedurende die voorbereiding al aanwezig op het eiland.

Reinharda vertelt verder: “Samen met Cynthia de Jong had ik tot 1 jaar geleden een duo baan als Teamleider. Inge Luit heeft het stokje inmiddels overgenomen van Cynthia. Buiten deze functie ben ik ook Hoofd gewondennest”.
Sinds 2016 is de organisatie gewijzigd en zijn landelijk de  Sigma-teams  verdwenen, zij staan nu bekend onder GGB (Grootschalige Geneeskundige Bijstand ), maar op de Waddeneilanden hebben ze het Sigma-team gehouden onder de naam GGB de Wadden. Het huidige Sigma-team opereert nu onder RAV, Veiligheidsregio Fryslân en Gemeente Schiermonnikoog.

Het team bestaat uit 10 personen, inclusief chauffeurs, en volgt maandelijks trainingen gegeven door iemand van het RAV. Dit kan theoretisch zijn, maar ook praktijk gericht. Daarnaast is er 1 of 2 x per jaar een multidisciplinaire oefening samen met ambulance, brandweer en het ondersteuningspeleton van de brandweer.
Het Sigma-team ondersteunt de ambulancedienst en wordt ingeschakeld na een eventuele opschalingsvraag vanuit de ambulancezorg via de meldkamer. Daarnaast ondersteunt het ondersteuningspeleton (werkt samen met de brandweer), desgewenst het Sigma-team.

Het Sigma-team kan in geval van meerdere slachtoffers hulp bieden en een vangnet zijn van gewonden voor de ambulancedienst. Het team is goed geoutilleerd en sinds oktober 2017 voorzien van een nieuwe auto. 

Een goede samenwerking en de gezamenlijke oefeningen met alle hulpdiensten zijn noodzakelijk. “Het contact met de Veiligheidsregio en RAV maakt de functie boeiend”, zegt Reinharda.  “Dat ik dit nu samen kan doen met Inge vind ik prettig, want samen hoor je meer en kun je taken verdelen, zo is Inge beter in het maken van de notulen bijvoorbeeld”.

Vanaf 1 januari 2018 start het team helemaal opnieuw volgens de nieuwste  richtlijnen en met het nieuwste materieel. Daadwerkelijke inzet van het Sigma-team is er tot op heden nog nooit geweest, gelukkig maar, want dat zou betekenen dat er een grote calamiteit of ramp heeft plaatsgevonden.
“Maar in geval van nood is het Sigma-team” zegt  Reinharda,” klaar om de ambulance te ondersteunen, zodat erger misschien voorkomen kan worden”.

Op de vraag of ze de 25 jaar vol gaat maken, antwoordt Reinharda stellig : “Daar ga ik wel vanuit, ik vind het nog steeds leuk en het is een leuke compensatie voor de droom, die niet vervuld werd, namelijk werken als ambulance chauffeur/verpleegkundige”.

Schiermonnikoog mag zich gelukkig prijzen met de inzet van Reinharda en haar team! Op naar Zilver.

Opgemaakt: december 2017