Het Wad bij Schiermonnikoog

Wad op Schiermonnikoog

Wad

Aan de zuidkant van Nationaal Park Schiermonnikoog ligt bij laagwater een uitgestrekte Wadvlakte. Tweemaal per etmaal staan deze slik- en zandplaten droog en tweemaal per etmaal overstroomt de vloed ze. Het opkomende water voert zand, slib en ander drijvend materiaal mee vanuit de Noordzee. Doordat een deel van dit materiaal bij afgaand water in de Waddenzee achterblijft, worden de platen groter en hoger.

Voedzame modder

De slikkerige bodem van de Waddenzee heeft een zilte geur. Toch is hij rijk aan voedsel voor garnalen, krabben en allerlei vissoorten. Zo ver het oog reikt zijn bruine sliertjes op het wad zichtbaar; uitwerpselen van de wadpier. En ook veel schelpen voelen zich thuis op het wad, zoals kokkels, nonnetjes, slijkgapers, mosselen en Japanse oesters.

Al dit leven trekt massaal vogels aan, waardoor er regelmatig grote wolken van duizenden vogels boven het wad heen en weer vliegen. En ook de zeehond komt veelvuldig voor op het wad, en is met name bij laagwater goed op de banken te zien. 

Benieuwd wanneer u het wad op kan? De stand van hoog- en laagwater kunt u terugvinden in de getijdentabel.

De weidevogels en overwinterende ganzen rusten graag even uit in de polder. De landbouwgrond van de boeren op Schiermonnikoog is hier goed geschikt voor.

Wilt u nog meer weten: